Współpracujemy z agencjami: Starcom, Przeagencja, w zakresie realizacji graficznej postów na Facebooka.
Posty dla marek: Desperados, Warka Radler, Miss Sproty, Tatra Grzaniec, Manhattan, Avon, Tarczyński.

Strony i sklepy internetowe Social media Materiały reklamowe Design produktu